Hvalkjøtt & ernæring

Hvalkjøttet er magert og inneholder om lag to prosent fett og en betydelig andel av dette fettet består av de sunne omega-3 fettsyrene EPA og DHA. I tillegg inne- holder hvalkjøtt kun halvparten så mye mettet fett som storfe. Hvalkjøttet har et høyt innhold av proteiner av høy ernæringsmessig kvalitet. I motsetning til storfe inneholder hvalkjøtt også Vitamin D samt mye mer Vitamin A, jod, selen og ikke minst jern.

les mer

Hvalkjøtt er en jernbombe i positiv forstand

Hvalkjøtt inneholder svært mye jern og er i tillegg til blodmat og selkjøtt blant våre beste kilder til jern. Selv om kjøtt fra storfe er regnet som en god kilde til jern, så inneholder kjøtt fra vågehval tre til fire ganger mer jern. Hvalkjøttet er mørkt på farge og dette skyldes det høye innholdet av det jernholdige proteinet myoglobin som tar opp oksygen fra hemoglobinet i blodet og overfører det til musklene under arbeid. Det er den store mengden av de jernrike proteinene myoglobin og hemoglobin som sikrer at vågehvalen har nok oksygen i musklene til at de gjentatte ganger kan dykke ned på store dyp i 10-15 minutter om gangen.

Lavt innhold av miljøgifter i kjøtt av vågehval

Undersøkelser i regi av Mattilsynet har vist at det er lite miljøgifter i kjøtt av vågehval. Man undersøkte en rekke stoffer som arsen, kadmium, kvikksølv og bly samt bromholdige og fluorholdige organiske miljøgifter (PBDE og PFAS). Gjennomsnittlig innhold av kvikksølv var 0,15 mg/kg. Det er ikke fastsatt grenseverdi for kvikksølv i hvalkjøtt, heller ikke for kjøtt, men de fleste fiskeslag har en grenseverdi på 0,5 mg/kg. Basert på disse resultatene opphevet Mattilsynet advarselen rettet mot gravide og ammende mot å spise hvalkjøtt på grunn av kvikksølvinnholdet.

Skrevet av Livar Frøyland v/Havforskningsinstituttet

Myndighetene gir kostråd (anbefalinger) i et bærekraftperspektiv

Vågehval er en bærekraftig ressurs basert på dagens fangstregime og er en mer miljøvennlig bruk av ressursene enn produksjon av storfe. Den ernæringsmessige kvaliteten til hvalkjøtt er utmerket, og det er også trygg mat å spise for alle. Det er også som nevnt en av våre beste kilder til jern på en form som vi lett kan nyttiggjøre oss av. Basert på en utmerket ernæringskvalitet og et lavt fotavtrykk med tanke på de fleste elementene innen bærekraft synes kjøtt fra vågehval å være både sunt, trygt og ikke minst bærekraftig basert på dagens kunnskap.