Historien til Myklebust

Fangstskuta Kato og Myklebust Hvalprodukter holder til på Myklebust i Sandøy kommune mellom ålesund og Molde. Det hele startet i 1912 av Kristoffer Myklebust, som var bestefar til dagens eiere

les mer

Hvalfangst langs norskekysten

Før 2. verdenskrig drev de hvalfangst langs norskekysten, men etter krigen ble fangsten flyttet til områdene ved Bjørnøya og Svalbard. Der var de på hvalfangst hvert år frem til 1951, men da var den totale fangsten så stor at det ble problemer med å få omsatt kjøttet til en lønnsom pris. Distribusjon og salg av hvalkjøtt til forbruker startet i 1920 og vokste fort utover 30-tallet og hadde sin topp under 2. verdenskrig. Kontroll, hygiene og krav til kvalitet fram til forbruker var ikke prioritert på den tiden, men hvalkjøtt var likevel vanlig i de fleste hjem fram til midten på 1970 tallet

Strenge krav til kontroll

Grunnet manglende fokus på produksjon, pakking og oppbevaring av kjøtt etter fangst er det fortsatt mange i dag som forbinder hvalkjøtt med transmak. I dag er det strenge krav til kontroll, produdsjon og pakking hvilket gjør at en sikrer god kvalitet på kjøttet. Ved å renskjære og holde kjøttet vakuumpakket hindrer en at kjøttets overflate oksiderer og gir kjøttet den uønskede transmaken.På slutten av 60-tallet foregikk fangsten ved Vest Grønland. På begynnelsen av 70-tallet begynte de å produsere kjøttet ombord i båten, og med dette kom også behovet for en båt som var mer egnet for produksjon om bord. Når de nå produserte kjøttet selv, valgte de å eksportere spekket og deler av kjøttet til Japan. Dette gav grunnlaget for stiftelsen av Myklebust Trading AS i 1978, som er forgjengeren til dagens Myklebust Hvalprodukter AS.

 

Ny oppstart av hvalproduksjon

Selskapet valgte imidlertid å starte opp igjen med hvalfangsten i 1998, og har siden jobbet målbevisst for å bygge opp igjen omdømmet til næringen og hvalkjøttet. Dagens MS Kato, den 3. i rekken, står for mer enn en fjerdedel av all fangst av vågehval i norske farvann. Kato er bygget i 1969, er 38 m lang, har 150 tonn frysekapasitet og er bygget om og modernisert i forhold til nye fangstkrav og forskrifter mange ganger. MS Kato driver i dag en moderne og bærekraftig fangst bygget på familien Myklebust mer enn hundre årige erfaring med hvalfangst.

Fangsten foregår i de kalde og næringsrike farvannene mellom Svalbard, Jan Mayen og Bjørnøya. Ironisk nok er MS Kato næringens mest moderne fangstfartøy. Frysekapasiteten muliggjør, som eneste fartøy, produksjon for det japanske markedet av et tyvetalls spesifikasjoner av kjøtt og spekk ferdig innfryst innen seks timer etter at hvalen er skutt. Myklebust ligger i dag i front i næringen, og har utviklet en egen kvalitetsstandard, «Kvalitetshval fra Norskehavet», med krav ut over bransjestandarden. Fjerde generasjon er aktive i selskapet og ser potensiale i å utvikle næringen videre.

Vågehval er en ressurs som er tilgjengelig i store mengder i norske havområder Myklebust Hvalprodukter har lang tradisjon for å samarbeide med norskemyndigheter og ledende forskningsmiljøer med tanke på å utnytte restråstoffene fra fangsten, spekk og skjelett m.m. til unike helsefremmende produkter for mennesker og dyr. Dette gir også en betydelig miljømessig gevinst ved at dumping av tidligere ikke utnyttede deler av hvalen på fangstfeltene opphører.

Myklebust Hvalprodukter AS er markedsledende på sortiment til dagligvare og HoReCa i Norge Selskapet jobber kontinuerlig med markedsorientert produktutvikling, og leverer stykningsdeler som tailmeat, sushibiff og indrefilet i tillegg til tradisjonelle biffvarianter. Nykommere de siste årene er spekepølse av hval og hvalburger alt under merkevaren «Kvalitetshval fra Norskehavet»I tillegg til Norge er Japan et eksportmarked for produkter til sushi og sashimi. Myklebust har som eneste norske aktør vært representert i det japanske markedet siden 2012, og er i dag representert med eget datterselskap, Myklebust Japan Ltd., som omsetter all japanproduksjon ombord på Kato.

 

Livet på Kato: